0876 550 888

Телефон за поръчки и запитвания

ЗИМНА ТЕЧНОСТ ЗА ЧИСТАЧКИ – 3 литра

Арт.№: 08273Количество

Цена: 6.55лв.

Поръчай сега за 10 секундиОсигурява по-безопасна видимост при всякакъв вид условия на шофиране и предотвратява замръзването на водата в системата за пръскане на вода и водата в резервоара. Дава възможност на чистачките да се плъзгат перфектно и почиства праха, насекомите, петна от масло и замърсяванията от трафика. Не уврежда пластмасовите и металните части

Начин на употреба:

Напълнете резервоарчето за течност за чистачките според съотношението, посочено в таблицата:

 

Зимна течност

1

1

1

Вода

0

1

2

Начална на кристализация

-30°

-12°

-6°

 

ОПАСНОСТ: Н226 Запалима течност. Н319 Предизвиква сериозно дразнене на очите. Р264 Измийте обилно с вода след употреба. Р280 Носете защитни ръкавици/ защитно облекло/защита за очите / защита за лицето. Р303 +Р361 + Р353 ПРИ ДОСЕГ С КОЖАТА(или косата): Незабавно свалете всички замърсени дрехи. Изплакнете кожата с вода/душ. Р305+Р351+Р338 ПРИ ДОСЕГ С ОЧИ: Изплакнете внимателно с вода в продължение на няколко минути. Извадете контактните лещи ако има такива. Продължете изплакването. Р337+Р313 Ако дразненето на очите продължава  потърсете медицинска помощ. Р403+Р233 Да се съхранява на добре проветриво място. Съхранявайте контейнера плътно затворен. Р501 Изхвърлете съдържанието/контейнера

 

Датата на производство, срокът на годност и номера на партидата са на опаковката.


Разгледайте още продукти от категория Чистители