0876 550 888

Телефон за поръчки и запитвания

Сапани
Филтри

Сапани


Изчисти филтрите


Weight (kg/100kpl): 0.12
Length (m) / Дължина (м): 0.415
Breaking strength (kg): 1.2
Grip area (mm): 7 – 12
Weight (kg/100kpl): 0.17
Length (m) / Дължина (м): 0.41
Grip area (mm): 13 – 18
Breaking strength (t): 1.6
Weight (kg/100kpl): 0.9
Length (m) / Дължина (м): 0.96
Grip area (mm): 25 – 50
Breaking strength (t): 8
Weight (kg/100kpl): 0.37
Length (m) / Дължина (м): 0.81
Grip area (mm): 19 – 35
Breaking strength (t): 4.4
WLL (t) / Tовароподемност (Т): 1
Ширина на лентата (mm): 50
Length (m) / Дължина (м): 1
WLL (t) / Tовароподемност (Т): 1
Length (m) / Дължина (м): 1,0 / 2,0
WLL (t) / Tовароподемност (Т): 1
Ширина на лентата (mm): 50
Length (m) / Дължина (м): 6
WLL (t) / Tовароподемност (Т): 1
Length (m) / Дължина (м): 6,0 / 12,0
WLL (t) / Tовароподемност (Т): 1
Length (m) / Дължина (м): 2,5 / 5,0
WLL (t) / Tовароподемност (Т): 1
Ширина на лентата (mm): 50
Length (m) / Дължина (м): 3
WLL (t) / Tовароподемност (Т): 1
Length (m) / Дължина (м): 2,0 / 4,0
WLL (t) / Tовароподемност (Т): 1
Length (m) / Дължина (м): 3,0 / 6,0
WLL (t) / Tовароподемност (Т): 1
Ширина на лентата (mm): 50
Length (m) / Дължина (м): 2
WLL (t) / Tовароподемност (Т): 1
Length (m) / Дължина (м): 4,0 / 8,0
WLL (t) / Tовароподемност (Т): 1
Length (m) / Дължина (м): 5,0 / 10,0
WLL (t) / Tовароподемност (Т): 1
Ширина на лентата (mm): 50
Length (m) / Дължина (м): 5
WLL (t) / Tовароподемност (Т): 1
Length (m) / Дължина (м): 0,5 / 1,0
WLL (t) / Tовароподемност (Т): 1
Ширина на лентата (mm): 50
Length (m) / Дължина (м): 4
WLL (t) / Tовароподемност (Т): 1
Length (m) / Дължина (м): 1,5 / 3,0
WLL (t) / Tовароподемност (Т): 1
Ширина на лентата (mm): 50
Length (m) / Дължина (м): 8
WLL (t) / Tовароподемност (Т): 2
Length (m) / Дължина (м): 0,5 / 1,0
WLL (t) / Tовароподемност (Т): 2
Length (m) / Дължина (м): 1,0 / 2,0
WLL (t) / Tовароподемност (Т): 2
Ширина на лентата (mm): 60
Length (m) / Дължина (м): 4
WLL (t) / Tовароподемност (Т): 2
Ширина на лентата (mm): 60
Length (m) / Дължина (м): 8
WLL (t) / Tовароподемност (Т): 2
Ширина на лентата (mm): 60
Length (m) / Дължина (м): 1
WLL (t) / Tовароподемност (Т): 2
Length (m) / Дължина (м): 6,0 / 12,0
WLL (t) / Tовароподемност (Т): 2
Ширина на лентата (mm): 60
Length (m) / Дължина (м): 2
WLL (t) / Tовароподемност (Т): 2
Ширина на лентата (mm): 60
Length (m) / Дължина (м): 3
WLL (t) / Tовароподемност (Т): 2
Length (m) / Дължина (м): 2,5 / 5,0
WLL (t) / Tовароподемност (Т): 2
Length (m) / Дължина (м): 4,0 / 8,0
WLL (t) / Tовароподемност (Т): 2
Length (m) / Дължина (м): 1,5 / 3,0
WLL (t) / Tовароподемност (Т): 2
Length (m) / Дължина (м): 3,0 / 6,0
WLL (t) / Tовароподемност (Т): 2
Length (m) / Дължина (м): 2,0 / 4,0
WLL (t) / Tовароподемност (Т): 2
Length (m) / Дължина (м): 5,0 / 10,0
WLL (t) / Tовароподемност (Т): 2
Ширина на лентата (mm): 60
Length (m) / Дължина (м): 5
WLL (t) / Tовароподемност (Т): 2
Ширина на лентата (mm): 60
Length (m) / Дължина (м): 6
WLL (t) / Tовароподемност (Т): 3
Length (m) / Дължина (м): 3,0 / 6,0
WLL (t) / Tовароподемност (Т): 3
Ширина на лентата (mm): 90
Length (m) / Дължина (м): 8
WLL (t) / Tовароподемност (Т): 3
Length (m) / Дължина (м): 4,0 / 8,0
WLL (t) / Tовароподемност (Т): 3
Ширина на лентата (mm): 90
Length (m) / Дължина (м): 6
WLL (t) / Tовароподемност (Т): 3
Length (m) / Дължина (м): 2,0 / 4,0
WLL (t) / Tовароподемност (Т): 3
Ширина на лентата (mm): 90
Length (m) / Дължина (м): 1
WLL (t) / Tовароподемност (Т): 3
Length (m) / Дължина (м): 6,0 / 12,0
WLL (t) / Tовароподемност (Т): 3
Ширина на лентата (mm): 90
Length (m) / Дължина (м): 2
WLL (t) / Tовароподемност (Т): 3
Length (m) / Дължина (м): 5,0 / 10,0
WLL (t) / Tовароподемност (Т): 3
Ширина на лентата (mm): 90
Length (m) / Дължина (м): 4
WLL (t) / Tовароподемност (Т): 3
Ширина на лентата (mm): 90
Length (m) / Дължина (м): 3
WLL (t) / Tовароподемност (Т): 3
Length (m) / Дължина (м): 2,5 / 5,0
WLL (t) / Tовароподемност (Т): 3
Ширина на лентата (mm): 90
Length (m) / Дължина (м): 5
WLL (t) / Tовароподемност (Т): 4
Length (m) / Дължина (м): 1,5 / 3,0
WLL (t) / Tовароподемност (Т): 4
Length (m) / Дължина (м): 1,0 / 2,0
WLL (t) / Tовароподемност (Т): 4
Length (m) / Дължина (м): 5,0 / 10,0
WLL (t) / Tовароподемност (Т): 4
Length (m) / Дължина (м): 2,5 / 5,0
WLL (t) / Tовароподемност (Т): 4
Ширина на лентата (mm): 120
Length (m) / Дължина (м): 3
WLL (t) / Tовароподемност (Т): 4
Length (m) / Дължина (м): 3,0 / 6,0
WLL (t) / Tовароподемност (Т): 4
Length (m) / Дължина (м): 4,0 / 8,0
WLL (t) / Tовароподемност (Т): 4
Ширина на лентата (mm): 120
Length (m) / Дължина (м): 2
WLL (t) / Tовароподемност (Т): 4
Ширина на лентата (mm): 120
Length (m) / Дължина (м): 4
WLL (t) / Tовароподемност (Т): 4
Length (m) / Дължина (м): 0,5 / 1,0
WLL (t) / Tовароподемност (Т): 4
Ширина на лентата (mm): 120
Length (m) / Дължина (м): 6
WLL (t) / Tовароподемност (Т): 4
Ширина на лентата (mm): 120
Length (m) / Дължина (м): 5
WLL (t) / Tовароподемност (Т): 4
Ширина на лентата (mm): 120
Length (m) / Дължина (м): 8
WLL (t) / Tовароподемност (Т): 4
Length (m) / Дължина (м): 2,0 / 4,0
WLL (t) / Tовароподемност (Т): 4
Length (m) / Дължина (м): 6,0 / 12,0
WLL (t) / Tовароподемност (Т): 5
Ширина на лентата (mm): 150
Length (m) / Дължина (м): 8
WLL (t) / Tовароподемност (Т): 5
Ширина на лентата (mm): 150
Length (m) / Дължина (м): 6
WLL (t) / Tовароподемност (Т): 5
Length (m) / Дължина (м): 3,0 / 6,0
WLL (t) / Tовароподемност (Т): 5
Length (m) / Дължина (м): 6,0 / 12,0
WLL (t) / Tовароподемност (Т): 5
Ширина на лентата (mm): 150
Length (m) / Дължина (м): 5
WLL (t) / Tовароподемност (Т): 5
Length (m) / Дължина (м): 5,0 / 10,0
WLL (t) / Tовароподемност (Т): 5
Length (m) / Дължина (м): 4,0 / 8,0
WLL (t) / Tовароподемност (Т): 5
Length (m) / Дължина (м): 1,5 / 3,0
WLL (t) / Tовароподемност (Т): 5
Length (m) / Дължина (м): 2,0 / 4,0
WLL (t) / Tовароподемност (Т): 5
Ширина на лентата (mm): 150
Length (m) / Дължина (м): 4
WLL (t) / Tовароподемност (Т): 5
Length (m) / Дължина (м): 2,5 / 5,0
WLL (t) / Tовароподемност (Т): 5
Length (m) / Дължина (м): 0,5 / 1,0
WLL (t) / Tовароподемност (Т): 5
Length (m) / Дължина (м): 1,0 / 2,0
WLL (t) / Tовароподемност (Т): 5
Ширина на лентата (mm): 150
Length (m) / Дължина (м): 3
WLL (t) / Tовароподемност (Т): 6
Length (m) / Дължина (м): 4,0 / 8,0
WLL (t) / Tовароподемност (Т): 6
Length (m) / Дължина (м): 5,0 / 10,0
WLL (t) / Tовароподемност (Т): 6
Length (m) / Дължина (м): 6,0 / 12,0
WLL (t) / Tовароподемност (Т): 6
Ширина на лентата (mm): 180
Length (m) / Дължина (м): 5
WLL (t) / Tовароподемност (Т): 6
Ширина на лентата (mm): 180
Length (m) / Дължина (м): 6
WLL (t) / Tовароподемност (Т): 6
Length (m) / Дължина (м): 2,0 / 4,0
WLL (t) / Tовароподемност (Т): 6
Length (m) / Дължина (м): 2,5 / 5,0
WLL (t) / Tовароподемност (Т): 6
Length (m) / Дължина (м): 3,0 / 6,0
WLL (t) / Tовароподемност (Т): 6
Ширина на лентата (mm): 180
Length (m) / Дължина (м): 8
WLL (t) / Tовароподемност (Т): 6
Ширина на лентата (mm): 180
Length (m) / Дължина (м): 3
WLL (t) / Tовароподемност (Т): 6
Length (m) / Дължина (м): 1,0 / 2,0
WLL (t) / Tовароподемност (Т): 6
Length (m) / Дължина (м): 1,5 / 3,0
WLL (t) / Tовароподемност (Т): 6
Ширина на лентата (mm): 180
Length (m) / Дължина (м): 4